top of page
ค้นหา

ทำไมต้องโพแทสเซียม?


เครื่องดื่มกีฬาโดยส่วนใหญ่ (Energy Drink) เป็นแหล่งโพแทสเซียมที่ไม่ดีนัก ดังนั้น นักกีฬาที่ออกกำลังกายอย่างหนักอาจต้องการอาหารที่อุดมด้วยโพแทสเซียมในปริมาณมากกว่าคนทั่วไปหลายคนทราบดีว่าการบริโภคโซเดียมในปริมาณสูงอาจนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูง ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมีความไวต่อเกลือ (หรือโซเดียม) ในอาหาร ซึ่งมีงานวิจัยยืนยันมากมายว่าการลดโซเดียม สามารถช่วยลดความดันโลหิตในทุกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้


มีหลักฐานทางวิชาการใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า "โพแทสเซียม" ในอาหารอาจมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตได้ เนื่องจาก "โพแทสเซียม" มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของเส้นประสาทการควบคุมกล้ามเนื้อและความดันโลหิต อาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำและโซเดียมสูงอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง การเพิ่มโพแทสเซียมในอาหารอาจป้องกันความดันโลหิตสูงในผู้ที่มีความไวต่อโซเดียมในระดับสูง


อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปจะไม่แนะนำให้รับประทานอาหารเสริมโพแทสเซียมสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง แต่ควรรับประทานอาหารที่อุดมด้วยโพแทสเซียมให้มากขึ้นทุกวัน น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่กลับไม่ได้รับโพแทสเซียมอย่างเพียงพอในอาหารแต่ละวัน


ปริมาณโพแทสเซียมที่แนะนำต่อวันคือ 4.7 กรัมต่อวัน นักกีฬาที่จำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเวลานาน อาจต้องการโพแทสเซียมมากขึ้นต่อวัน
Potassium and Health
.pdf
Download PDF • 501KB

ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


bottom of page